On-line závazná přihláškaSoubory ke stažení:prihlaska_2009.docprihlaska_2009.pdf

Jméno:
Příjmení:
Rok narození:
Aeroklub:
Email: (Musí být zadán platný e-mail, protože na něj bude odeslán aktivační odkaz nutný pro potvrzení přihlášky)
Telefon ( mobil ):
 
Bydliště:
Pilotní průkaz č.:
Platnost do:
Počet hodin na kluzácích celkem:
Počet hodin na kluzácích v roce 2008:
Startů celkem:
KM celkem:
 

 
Třída: Klub:
Kombi:
Kluzák: Typ:
Imatrikulace:
Startovní číslo:
 
Zařízení pro kontrolu letu:
Primární FR: Typ:
   Kód:
 
 
Záložní FR: ANO      NE   
Typ:
   Kód:
Do položky kód uvádějte čtyř-písmenný kód loggeru. Jedná se o kód,který se mimo jiné nachází na 4 až 7 znakové pozici v názvu IGC souboru generovaného daným zařízením. V případě nehomologovaného zažízení ponechte položku kód prázdnou.
 

 
Ubytování:
V kempu: ANO    NE       osob starších 10 let:
Na ubytovně AK: ANO    NE                                 osob:
 

 
Požadavek na hangárování: ANO      NE:  
Hangárování bude zajištěno až do vyčerpání kapacity 15ti kluzáků v pořadí zaplacení vkladu do soutěže. Volná kapacita bude rezervována přednostně pro kluzáky VSO-10 bez vlastního krytého transportního vozu.
 

 
Fotografie závodníka:
Formát fotky: *.jpg, *.png, *.gif           Doporučená velikost obrázku max 640 x 480
 

Poznámka:


Na webové stránce pohar2009.aeroklub-sumperk.cz jsou publikovány Místní propozice a budou zde průběžně publikovány další informace týkající se soutěže. Doporučujeme soutěžícím pravidelně sledovat tuto webovou stránku. Uhraďte vklad 2.100,-Kč nejpozději do 15.4.2009. Při platbě uveďte jako variabilní symbol údaj doručený v potvrzujícím e-mailu. Podepsáním přihlášky (případně jejím zasláním elektronickou poštou nebo on-line formulářem) soutěžící souhlasí se shromažďováním a vedením svých osobních údajů v databázi AK Šumperk a s jejich předáváním sekretariátu AeČR. Zároveň souhlasí se zveřejňováním svého jména, příslušnosti k domovskému aeroklubu, sportovní kvalifikace a sportovních výkonů, případně vybraných osobních údajů se vztahem k Jarnímu poháru Jeseníků 2009 v informačních médiích.